Kvalifikace

PhDr. Jiří Tyljiri-mariane

PSYCHOTERAPIE:

Individuální, skupinová a rodinná terapie v lůžkových i ambulantních zařízeních, na lékařské fakultě, ve vlastním nestátním zdravotnickém zařízení, individuální privátní praxi (31 let praxe). Vedle zdravotnických zařízení externí spolupráce s byznys firmami, sociální péči, školami a věznicí. Též praxi v psychiatrickém a sociologickém výzkumu.

PSYCHOANALÝZA:

Praktikuji aktivně od roku 1986, při zahraničních studijních pobytech i v ČR též v angličtině.

Odborné zaměření: selfpsychologie, teorie objektových vztahů. Specializace: narcismus – nedostatečná sebeúcta, nízké sebepřijetí ad.

VÝCVIK PSYCHOTERAPIE

Od roku 1990 do roku 2013 jsem samostatně vedl i dokončil celkem 16 pětiletých skupin v sebezkušenostním výcviku (od 2001 v koterapii s PhDr. Romanem Čepelákem). Z toho: 4 pod 1. lékařskou fakultou UK (1990–2000). 9 pro Diakonií Evangelické církve metodistické (2001–2010). 3 v certifikovaném výcviku Institutu aplikované psychoanalýzy (2007–2013). Skupinami prošlo přes 150 absolventů.

Výuka psychoterapeutické teorie

Přednášky a semináře v rámci výuky psychologie let jako přednášející na 1. lékařské fakultě UK a University of New York in Prague (celkem 12 let). Výuka psychoanalytické teorie v Institutu aplikované psychoanalýzy

ODBORNÁ KVALIFIKACE – certifikované výcviky:

Psychoanalýza:

Úplné vzdělání – osobní tréninkovou analýza (1100 hodin), teoretický institut, supervize.

Skupinová terapie

Absolvovaný výcvik (Psychoterapeutické sanatorium Horní Palata), osvědčení.

Certifikované výcviky ve specializovaných metodách:

Hypnoza a autogenní trénink

Biofeedback

Sociálně psychologický trénink