Curriculum Vitae

PhDr. Jiří Tyljiri-mariane

Zaměstnání

Současná pozice:
Psychoterapeutická praxe.

EEG Biofeedback Centrum – majitel, odborný garant, supervizor. Terapeutické a školící centrum v ČR. Terapii absolvovalo od roku 1996 3.5 tisíce osob. Trénink v metodě absolvovalo od roku 1997 více než 520 profesionálů z 32 zemí. Přístroj Brainfeedback se používá na cca 150 pracovištích v 31 zemích (80 v ČR, dále SR, USA, Německo, Norsko, Izrael, Španělsko, Řecko atd.).Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback ČR, o.s. – předseda. Sdružení biofeedback terapeutů v ČR – cca 100 osob. Regionální síť pracovišť v 70 okresech ČR, 100 zahraničních affiliates.

2007 Škola Cesta k úspěchu, Praha: první škola pro nadané děti v ČR. Spoluzakladatel (2004). Psycholog, supervizor (externě).
2005-7 Věznice Mírov: Supervizor na specializovaném oddělení psychoterapie (externě).
2003 University of New York in Prague: Profesor psychologie (externě).
2001 Institut pro aplikovanou psychoanalýzu: Lektor v akreditovaném výcviku (externě).
2000 Středisko křesťanské pomoci Diakonie Evangelické církve metodistické: Koncepce socioterapeutické komunity, supervizor, vedoucí psychoterapeutického vzdělávání pro pracovníky Diakonie (tč. 5 výcvikových skupin se 70 osobami) (externě).
1997 EEG Biofeedback Centrum / Institut. Odborný garant, supervizor. První terapeutické a školící centrum v ČR. Autor nových terapeutických modelů. Spoluautor originálního systému české výroby Brainfeedback.
1995-2000 1. LF UK: Manažer postgraduálního profesního vzdělání v psychoterapii 1. LF. Lektor, trenér. Tři 4leté cykly (1995-99, 1996-2000, 1998-2001).
1991-95 1. LF UK, ÚHSL: Vedoucí odd. veřejného zdravotnictví a sociální medicíny.
Projekt lékařské sociální psychologie: výuka/výcvik komunikace ve vztahu lékař-pacient.
1990 1. LF UK, Ústav pro humanitní studia v lékařství: Odborný asistent. Výuka lékařské psychologie, výcvik psychoterapie.
1990-95 Ministerstvo zdravotnictví ČR (externě): poradce pro veřejné mínění.
1990-92 Sekretariát ministra, zástupce tiskového mluvčího, člen týmu pro reformu zdravotnictví. Výzkumy veřejného mínění obyvatel i zdravotníků o zdravotní péči, privatizaci, psychoterapii, léčitelích aj.
1989 Privátní psychologická praxe: vlastní agentura Psycho-Consult.
1986-90 Výzkumný ústav psychiatrický. Klinika: skupinová/individuální psychoterapie, hypnóza. Výzkum lehkých mozkových dysfunkcí (s prof. Matějčkem). Klinický výzkum rodin s poškozeným dítětem.
1986-91 Psychiatrická léčebna Kosmonosy, odd. závislostí. Psychoterapie, diagnostika, výzkum. Koncepce modelu léčby vycházející z psychoanalýzy (katamnéza: 1 rok 83%, 2 roky 75% abstinujících).
1981-86 Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce. Výzkumy v oblasti vybavenosti sociální péče (zdravotní péče, předškolní zařízení aj.)
1977-81 Ústav pro výzkum kultury. Výzkumy veřejného mínění, kulturních aktivit a vybavenosti.

Zahraniční pracovní a studijní pobyty

USA: EEG SPECTRUM Clinic, Los Angeles. Clinical internship 1996 (2 týdny).
VELKÁ BRITÁNIE: Wytham Hall Hospital, Londýn. Staff psychologist 1995 (3 měsíce).
USA: California Graduate Institute of Psychology. Visiting scholar 1992-3 (2 semestry).
USA: Summit Organization, Los Angeles. Manažerský trén. 1992-3 (2 semestry).
NĚMECKO: Medizin. Fakultät Ulm, Abt. Psychotherapie. Stáže 1991, 95 (2 týdny).
KANADA: University of Calgary. Visiting Scholar 1993 (2 týdny).
Přednášky na pozvání: Medical School U.C., Dept. of Psychology U.C., Can. Hypnotic Society.

Granty

Efektivita terapie lehkých mozkových dysfunkcí s využitím EEG-Biofeedback tréninku. První aplikace v ČR. Grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR 1996-98. Výsledky přijaty Vědeckou radou MZ ČR 1998.

Optimalizace modelu komplexního vzdělávání v psychoterapii. Komplexní model výcviku / vzdělání / supervize realizovaný ÚHSL 1. LF. Open Society Fund grant 1995-1998.

Komplexní pre/postgraduální vzdělávání mediků/lékařů v psychoterapii – zavedení do výuky 1. LF UK. European Training Foundation/PHARE Mobility grant (Velká Británie 1995).

Vzdělání a kvalifikace

Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999: Quantitative EEG and Neurofeedback. Tréninkový kurs (Prof. Sterman). Osvědčení.

1. LF UK / EEG BFI, 1997: Kurs klinické neurofyziologie a EEG. (Prof. Faber, prim. Petránek, 60 hodin). Diplom.

EEG SPECTRUM, Los Angeles, USA, 1996: EEG Biofeedback Theory and Practice. Certifikát trenéra 1996.Výcvikový kurs (1 týden) + klinická stáž (2 týdny). Supervize (externě), společný výzkum.

Wytham Hall Hospital, Londýn, Velká Britanie, 1995: Staff psychologist updating. Samostatné vedení individuální a skupinové psychoterapie, diagnostika. Osvědčení.

California Graduate Institute of Psychology and Psychoanalysis, Los Angeles, USA. 1992-93: Postgraduální studium (2 semestry s výborným prospěchem), specializace: narcistické osobnosti, přenos a protipřenos. Výcviky: analytická skupinová psychoterapie, klinická hypnóza, asertivita. Vlastní přednášky v CGI. Osvědčení 1993.

Summit Organization, Los Angeles, USA, 1992-93: Manažerský výcvik/supervize. Certifikát trenéra 1993.

Psychoanalytický institut České psychoanalytické společnosti Praha, 1982-93: Tréninková analýza (1000 hodin) ukončena 1992 (u doc. Mikoty), teoretické vzdělání ukončeno 1993. Osvědčení pro psychoanalytickou psychoterapii 1992 (doc. MUDr. Mikota, CSc.).

Institut pro další vzdělávání lékařů, 1987-90: Atestace v klinické psychologii 1990, specializace psychoterapie.

Institut pro další vzdělávání lékařů – PL Kroměříž, 1988: Kurs hypnózy a autogenního tréninku. Osvědčení pro hypnózu a autogenní trénink (prof. Kratochvíl).

Filosofická fakulta UK Praha, katedra psychologie: PhDr. v psychologii 1987.

Sanatorium Palata/Lobeč. Komunitní výcvik (8 týdnů komunity 1979), klinické stáže průběžně do 1986. Osvědčení pro skupinovou psychoterapii 1986 (prim. MUDr. Mrázek).

Filosofická fakulta UK Praha, katedra psychologie, specializace klinická. SZK 1986. Diplomová práce Psychologické problémy pojmu čas (vedoucí doc. Srnec).

Fenomenologický seminář 1977-81: Speciální průprava v Husserlově a Heideggerově filosofii. 5 roků, frekvence 1x týdně, lektor Dr. Miroslav Petříček Jr., Dr. Jiří Němec.

Filosofická fakulta UK Praha, katedra vědeckých informací a knihovnictví. SZK 1976. Diplomová práce o sociologii světové literatury.

Publikace

Od 1975. Autor /spoluautor 4 knih, přes 100 odborných článků (lék. čas.) a výzkumů, desítky pop. odb. publikací.

Členství v odborných společnostech

Předseda, Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback ČR, občanské sdružení terapeutů (100 členů)
Association for Applied Psychology and Biofeedback – zástupce ČR
Společnost pro psychoterapii a rodinnou terapii ČLS
Společnost klinické neurofyziologie ČLS.
EEG Spectrum Affiliate Network
Clinical Psychophysiology Forum of American Psychological Association
Society for Applied Neuroscience – zástupce ČR

Jazyky

Angličtina aktivně (publikované překlady – Sigmund Freud, Hannah Arendtová), pasivně němčina, ruština, polština.

Média – vlastní prezentace

Televize:
ČT: 15 pořadů („21“ 2x, Klekánice 2x, Paskvil 5x, Dobré ráno 5x)
NOVA: 12 pořadů (Áčko 9x, Snídaně 2x, Tabu)
PRIMA: 11 pořadů (Trní 6x, Prima jízda, Dámská jízda, Sauna 3x)

Rozhlas:
Český rozhlas (cca 50x, Mikrofórum aj.), Svobodná Evropa (2x), Hlas Ameriky, Frekvence 1 (2x), Vox ad.

Tisk:
Mladá fronta Dnes: seriál Malý snář (Magazín) 1999-2000 (1x za 14 dní), příloha Víkend nepravidelně, Lidové noviny: pravidelná spolupráce 1990-91 (rubrika Poslední slovo, Názor aj.), Zdravotnické noviny: pravidelná spolupráce 1990-92, poté občasná, Hospodářské noviny, Respekt, Cosmopolitan: rubrika Psychoproblém 1997 (12 příspěvků), Magazín 2000: rubrika Sen a skutečnost 2000, Computer World, Právo, Květy, Ano, Longevity, Esquire, Vlasta, Týden, Marianne, PC World atd.


PSYCHOTERAPIE:

Individuální, skupinová a rodinná terapie v lůžkových i ambulantních zařízeních, na lékařské fakultě, ve vlastním nestátním zdravotnickém zařízení, individuální privátní praxi (31 let praxe). Vedle zdravotnických zařízení externí spolupráce s byznys firmami, sociální péči, školami a věznicí. Též praxi v psychiatrickém a sociologickém výzkumu.

PSYCHOANALÝZA:

Praktikuji aktivně od roku 1986, při zahraničních studijních pobytech i v ČR též v angličtině.

Odborné zaměření: selfpsychologie, teorie objektových vztahů. Specializace: narcismus – nedostatečná sebeúcta, nízké sebepřijetí ad.

VÝCVIK PSYCHOTERAPIE

Od roku 1990 do roku 2013 jsem samostatně vedl i dokončil celkem 16 pětiletých skupin v sebezkušenostním výcviku (od 2001 v koterapii s PhDr. Romanem Čepelákem). Z toho: 4 pod 1. lékařskou fakultou UK (1990-2000). 9 pro Diakonií Evangelické církve metodistické (2001-2010). 3 v certifikovaném výcviku Institutu aplikované psychoanalýzy (2007-2013). Skupinami prošel 171 absolvent.

Výuka psychoterapeutické teorie

Přednášky a semináře v rámci výuky psychologie let jako přednášející na 1. lékařské fakultě UK a University of New York in Prague (celkem 12 let). Výuka psychoanalytické teorie v Institutu aplikované psychoanalýzy

ODBORNÁ KVALIFIKACE:

Psychoanalýza:

Úplné vzdělání – osobní tréninkovou analýza (1100 hodin), teoretický institut, supervize.

Skupinová terapie

Absolvovaný výcvik (Psychoterapeutické sanatorium Horní Palata), osvědčení.

Certifikované výcviky ve specializovaných metodách:

Hypnoza a autogenní trénink

Biofeedback

Sociálně psychologický trénink